راینت

ثبت موقعیت کلینیک ترمیم مو مولیان در نقشه ی گوگل

رنگ موی های ترمیم شده چه رنگی است؟
28 آوریل 2018
بهترین نوع ترمیم مو چیست ؟
5 می 2018

☑️ عزيزان ميتوانند با سرچ كلمه

ي موليان در نرم افزار گوگل مپ و

همچنين جست و جوي كلمه ي “

كلينيك موليان” در سايت گوگل از

مزاياي زير بهره مند گردند :

✅ ميزان فاصله شما تا كلينيك ترمبم مو مولیان موليان (فاصله مبدا تا مقصد بر حسب كيلومتر) .

✅ پيدا كردن خلوت ترين مسير ترافيكي بوسيله نقشه گوگل .

✅ اطلاع از ساعات كاري و شماره تلفن هاي كلينيك ترمیم موی مولیان.

✅ دست رسی آسان به پاركينگ ، ترمينال آرژانتين ، مترو مصلی تهران , پارک سوار بیهقی و…

لوگوی موسسه ترمیم موی مولیان نیز در سیستم گوگل مپ به همراه شماره تلفن های تماس به ثبت رسیده است.